eny Control 

O SA MIRË...

Merr pjesë në lojën shpërblyese (1 bilet për person):

Fituesit lajmërohen ne SMS, kurse biletat ju dërgojm me post.Rregullat e pjesëmarrjes

- max. 1 biletë për person

- Të drejtën për pjesëmarrje e kanë vetëm personat me banim në Zvicër dhe Lihtenshtajn,  dhe personat me përgjegjësi juridike të cilët kanë mbushur të paktën 18 vjeç. Punonjësit e eny Finance dhe anëtarët e familjeve të tyre përjashtohen nga pjesëmarrja në lojën shpërblyese.

- eny Finance e mban të drejtën për të përjashtuar pjesëmarrësit nga konkurrimi, për të anuluar kërkesat e përsëritura ose për të anuluar lojën shpërblyese nëse ka mospërputhje ose nëse ekziston dyshimi për ndonjë manipulim teknik. 

- Të dhënat tuaja personale do të trajtohen në mënyrë konfidenciale dhe nuk do t'u zbulohen palëve të treta. Duke marrë pjesë në garë, pjesëmarrësit pajtohen se të dhënat mund të përdoren për fushatat e mëtejshme të marketingut nga organizatori.


Kreditgeberin ist die eny Finance AG mit Sitz in Zürich. Die Kreditvergabe ist verboten, falls sie zur Überschuldung führt (Art. 3 UWG).