eny Control 

Shlyej kreditë ekzistuese dhe kurse të holla

Bashkoni të gjitha kreditë, Leasing dhe kartelat e kredisë (Kreditkarta) në një kredi private të eny Credit. Ju kurseni kështu në kamata, paguani vetëm një normë (këst), kurseni nervat dhe fitoni kështu një mbikëqyrje.

Paguani shumë kamata? Në rast se keni shumë kredi nga ofertues të ndryshëm, kjo ndodh me siguri. Por ka mundësi për më lirë: Ju mund të krahasoni kredinë tuaj dhe ta ndërroni në çdo kohë ofertuesein – këtë mund ta bëni edhe nga aspekti juridik. Në çdo rast - pra ia vlen që të bëni krahasimin e kredisë suaj.

Llogaritni në llogaritësin tonë të kredive variantet e ndryshme për kredinë tuaj shlyese, duke bërë krahasimin e kredisë. Dëshironi ta shlyeni kredinë tuaj?

Aplikoni menjëherë online për kredinë tuaj shlyese.

 • Kërkesë
 • Kontroll kredie
 • Ofroj

eny Credit Insurance, i cili Sigurimi i kësteve për kreditin tonë online

*Në varësi të bonitetit, kamata vjetore varion në mes 4.50% dhe 9.90%. Shembull i përllogaritjes: Një kamatë efektive vjetore e prej 4.50% deri 9.90% ju jep një këst mujor në mes CHF dhe si dhe koston e gjithëmbarshme të kamatës në mes CHF dhe CHF . Kredidhënës është eny Finance AG me seli në Cyrih. Dhënia e kredisë është e ndaluar në rast se ajo çon në zhytjen në borxh (Art. 3 UWG) (Neni 3 Ligji mbi Konkurrencën jolojale)

Këstet mujore në CHF

Pjesa e enyCredit Insurance

Kostoja e kamatës (efektive)

Shembull llogaritjeje me 4.50% kamata vjetore

Për 3 minuta drejtpërdejt online

Është kaq e thjeshtë:

 • Shumën e kredisë e zgjedhni lirisht
  Edhe me rastin e shlyerjes ju mund të vendosni nëse keni ende nevojë për para të freskëta.
 • I prezantoni kreditë aktuale
  Prezantoni shumën e kredisë ende të pashlyer
 • Shtypeni kontratën, nënshkruajeni dhe dërgone
  Vendimi për kredinë është pozitiv? Ne ia paguajmë borxhin e kredisë ofertuesit tuaj aktual në mënyrë të drejtpërdrejtë.
 • Ne e shlyejmë kredinë ekzistuese
  Përmes kësaj ju kurseni të holla dhe kohë.
 • Ju kurseni
  Tani, kredia juaj e deritashme i është bashkëngjitur kredisë tuaj private të eny Credit. Ju paguani një këst për të gjitha dhe kurseni menjëherë kamatat. Jashtëzakonisht lirë, mrekullisht thjeshtë.

Kredidhënës është eny Finance AG me seli në Cyrih. Dhënia e kredisë është e ndaluar në rast se ajo çon në zhytjen në borxh (Art. 3 UWG) (Neni 3 Ligji mbi Konkurrencën jolojale).

 • Përqindja maksimale e përqindjes vjetore është 9.90%.
 • Kohëzgjatja: 6 - 120 muaj

Ç'është sllogani? Pse ?, pse komike? & Pse nuk kemi nevojë të dimë historinë tuaj. Zbuloni këtu: http://egalwarum.ch/