eny Control 

eny Credit. Për çdo qëllim.

Jashtëzakonisht lirë dhe me një procedur të thjeshtë.

I këtillë është eny Credit, gjenerata e re e financimit online. Fillojeni tani aplikimin Tuaj online për kredi dhe do të merrni menjëherë një ofertë pa Detyrim. Oferta ësht e sigurt dhe diskrete!

 • Kërkesë
 • Kontroll kredie
 • Ofroj

eny Credit Insurance, i cili Sigurimi i kësteve për kreditin tonë online

*Në varësi të bonitetit, kamata vjetore varion në mes 5.90% dhe 10.95%. Shembull i përllogaritjes: Një kamatë efektive vjetore e prej 5.90% deri 10.95% ju jep një këst mujor në mes CHF dhe si dhe koston e gjithëmbarshme të kamatës në mes CHF dhe CHF . Kredidhënës është eny Finance AG me seli në Cyrih. Dhënia e kredisë është e ndaluar në rast se ajo çon në zhytjen në borxh (Art. 3 UWG) (Neni 3 Ligji mbi Konkurrencën jolojale)

Këstet mujore në CHF

Pjesa e enyCredit Insurance

Kostoja e kamatës (efektive)

Shembull llogaritjeje me 5.90% kamata vjetore

Për 3 minuta drejtpërdejt online

Përparësitë Tuaja në një pamje

 • Shuma e kredisë
  1'000 deri 120'000 CHF
 • Lejohet këthimi i kredisë çdo kohë
  Keni mundësi ta këtheni kredinë para kohe, pa shpenzime shtesë
 • Kohëzgjatja e kredisë
  Këthimi i kredisë mundësohet prej 6 deri 84 muaj, sipas nevojave tuaja
 • Kamata e ulët
  prej 4.5 % deri maksimum 9.9 %
 • Sigurimi i kredisë
  Këstet mujore i siguroni kundër papunësisë ose sëmundjeve.
 • 14 ditë e drejtë për dorëheqje
  Pas aplikimit, ju keni 14 ditë kohë për dorhëqje, nëse dryshoni mendimin.

Kredidhënës është eny Finance AG me seli në Cyrih. Dhënia e kredisë është e ndaluar në rast se ajo çon në zhytjen në borxh (Art. 3 UWG) (Neni 3 Ligji mbi Konkurrencën jolojale).

 • Përqindja maksimale e përqindjes vjetore është 9.90%.
 • Kohëzgjatja: 6 - 84 muaj

Ç'është sllogani? Pse ?, pse komike? & Pse nuk kemi nevojë të dimë historinë tuaj. Zbuloni këtu: http://egalwarum.ch/