eny Control 

Kredi me kamata korrekte. Për çdo qëllim dhe pa arsyetim.

eny Credit, gjenerata e re e financimeve Online. Ju aplikoni online për kredi sipas dëshirave tuaja dhe merrni menjëherë një ofertë jo detyruese.

Përparësitë Tuaja te një kredi

 • Shuma e kredisë
  1'000 deri 120'000 CHF
 • Lejohet këthimi i kredisë çdo kohë
  Keni mundësi ta këtheni kredinë para kohe, pa shpenzime shtesë
 • Kohëzgjatja e kredisë
  Këthimi i kredisë mundësohet prej 6 deri 120 muaj, sipas nevojave tuaja
 • Kamata e ulët
  prej 5.9 % deri 11.95 %
 • Sigurimi i kredisë
  Këstet mujore i siguroni kundër papunësisë ose sëmundjeve.
 • 14 ditë e drejtë për dorëheqje
  Pas aplikimit për kredi, ju keni 14 ditë kohë për t`u tërhequr nga kërkesa për kredi.
 • Kërkesë
 • Kontroll kredie
 • Ofroj

eny Credit Insurance, i cili Sigurimi i kësteve për kreditin tonë online

*Në varësi të bonitetit, kamata vjetore varion në mes 5.90% dhe 11.95%. Shembull i përllogaritjes: Një kamatë efektive vjetore e prej 5.90% deri 11.95% ju jep një këst mujor në mes CHF dhe si dhe koston e gjithëmbarshme të kamatës në mes CHF dhe CHF . Kredidhënës është eny Finance AG me seli në Cyrih. Dhënia e kredisë është e ndaluar në rast se ajo çon në zhytjen në borxh (Art. 3 UWG) (Neni 3 Ligji mbi Konkurrencën jolojale)

Këstet mujore në CHF

Pjesa e enyCredit Insurance

Kostoja e kamatës (efektive)

Shembull llogaritjeje me 5.90% kamata vjetore

Për 3 minuta drejtpërdejt online

Apliko tani për kredi dhe përfito nga kamatat atraktive:

Vështirësitë financiare ndodhin natyrshëm gjatë jetës. Kredia jonë ju ndihmon që t`i tejkaloni ato.

eny Finance është partneri Juaj serioz. Me kamata të volitshme dhe kushte korrekte ju siguroni në mënyrë të thjeshtë shumën e dëshiruar të parave.

Me eny Credit zotëroni më shumë para cash. Llogariteni menjëherë online kredinë Tuaj:

Dëshironi të zotëroni më tepër para? Ju, në vetëm tre hapa, e merrni ofertën Tuaj jo detyruese të kredisë. Te eny Credit nuk jeni të detyruar të tregoni se për çfarë ju nevojitet kredia.

Si për kredi të vogla ashtu dhe për një kredi për blerje më të mëdha, shuma e kredisë mund të variojë nga 1.000 deri në 120.000 franga, në varësia nga nevoja.

Sigurimi i plotë i kredisë nga eny Credit

Por, çfarë ndodhë nëse ju sëmureni ose e humbisni vendin tuaj të punës pa përgjegjësinë Tuaj?

«eny Credit Insurance» ndërhyn kur të ardhurat tuaja bien. Sigurimi ynë i kredisë ofron mbrojtjen e nevojshme dhe merr përsipër këstet e kredisë.

Online Kredit Schweiz – cilësi dhe siguri

Si ofertues zviceran i kredive, ne mbështetemi në cilësi dhe në teknologjitë e sigurta.

Të dhënat Tuaja transmetohen në mënyrë të sigurt dhe falë eny Control (Portali jonë i sigurt nëpërmjet Internetit) ju mbani në çdo kohë mbikëqyrje mbi kredinë Tuaj online – gjithmonë dhe gjithkund, 7 x 24 orë, 365 ditë.

Kredi individuale. Pavarësisht për çfarë.

Kredidhënës është eny Finance AG me seli në Cyrih. Dhënia e kredisë është e ndaluar në rast se ajo çon në zhytjen në borxh (Art. 3 UWG) (Neni 3 Ligji mbi Konkurrencën jolojale).

 • Përqindja maksimale e përqindjes vjetore është 9.90%.
 • Kohëzgjatja: 6 - 84 muaj

Ç'është sllogani? Pse ?, pse komike? & Pse nuk kemi nevojë të dimë historinë tuaj. Zbuloni këtu: http://egalwarum.ch/