eny Control 

Impressum

eny Finance AG

Hohlstrasse 614
CH-8048 Zürich
Tel. 0848 460 000

Kredidhënës është eny Finance AG me seli në Cyrih. Dhënia e kredisë është e ndaluar në rast se ajo çon në zhytjen në borxh (Art. 3 UWG) (Neni 3 Ligji mbi Konkurrencën jolojale).

  • Përqindja maksimale e përqindjes vjetore është 9.90%.
  • Kohëzgjatja: 6 - 84 muaj

Ç'është sllogani? Pse ?, pse komike? & Pse nuk kemi nevojë të dimë historinë tuaj. Zbuloni këtu: http://egalwarum.ch/