Crédit à la consommation: Le crédit en ligne pour tous
eny Control 

Kredi konsumimi. Pa marrë parasysh pse.

Ne u shërbejmë një larmie të gjerë nevojash për likuiditet shtesë me kredinë tonë të konsumimit të zbatueshme në mënyrë fleksibile duke filluar nga blerjet e mëdha deri në kredi për shkollim dhe kredi për veturë.

Përfitimet e kredisë së konsumimit në një shikim

 • Shuma e kredisë sipas zgjidhjes tuaj
  CHF 1.000 deri në CHF 120,000 maksimum
 • Kushte fleksibile të ripagimit
  nga 6 deri në 120 muaj
 • Normë e ulët e interesit
  nga 5.9% deri në 11.95% maksimum
 • Mbulimi nga sigurimi
  Sigurimi i kësteve kundrejt tepricave ose papunësisë
 • 14 ditë kohë për të drejtën e tërheqjes
  Pas aplikimit për kredi, ju keni 14 ditë për t'u tërhequr
 • Shlyerja e kredisë është e mundur në çdo kohë
  Kredia mund të shlyhet para maturimit përfundimtar
 • Kërkesë
 • Kontroll kredie
 • Ofroj

eny Credit Insurance, i cili Sigurimi i kësteve për kreditin tonë online

*Në varësi të bonitetit, kamata vjetore varion në mes 5.90% dhe 11.95%. Shembull i përllogaritjes: Një kamatë efektive vjetore e prej 5.90% deri 11.95% ju jep një këst mujor në mes CHF dhe si dhe koston e gjithëmbarshme të kamatës në mes CHF dhe CHF . Kredidhënës është eny Finance AG me seli në Cyrih. Dhënia e kredisë është e ndaluar në rast se ajo çon në zhytjen në borxh (Art. 3 UWG) (Neni 3 Ligji mbi Konkurrencën jolojale)

Këstet mujore në CHF

Pjesa e enyCredit Insurance

Kostoja e kamatës (efektive)

Shembull llogaritjeje me 5.90% kamata vjetore

Për 3 minuta drejtpërdejt online

Kredi konsumimi - Përdorimi fleksibël

Qytetarët zviceranë zakonisht përdorin kredi konsumimi për të blerë një veturë, orendi shtëpiake ose pajisje elektronike si dhe arsimim të mëtejshëm.

Aplikoni për kredi konsumimi tani, pa marrë parasysh arsyen.

Norma të ulëta të interesit duke filluar nga 4.5%

Një faktor vendimtar për kredinë e konsumimit është norma e interesit të kredisë. Norma e interesit përcaktohet në varësi të vlerësimit të kredisë.

Me marzhin më të ulët të interesave në treg (4.5% - 8.9%) ju mund të përfitoni nga kushtet e mira që nga fillimi.

Mos hezitoni dhe kërkoni një ofertë tani.

Kredi konsumimi e përballueshme: Bëni plane të mëdha që realizohen me lehtësi

Financoni udhëtimin tuaj për mësimin e një gjuhë të re, blerjën e orendive, blini një veturë ose paguani borxhet që janë më të shtrenjta se sa oferta jonë e kreditit - zgjedhja është e juaja.

Ka shumë arsye që e bëjnë të domosdoshme marrjen e një kredie: Me eny Credit, blerjet më të mëdha që dëshironi t'i paguani në këste të përshtatshme mund të bëhen po aq lehtë sa mbulimi i kostove të trajnimit ose arsimimit të mëtejshëm, madje edhe me lehtë se sa te bleni automjet të ri.

Cilado qoftë arsyeja, kushtet janë gjithmonë të rendësishme. Normat e ulëta të interesit janë vetëm një anë e monedhës: Një hua duhet të jetë e lehtë për t'u aplikuar, transparente në çdo kohë dhe të jetë e rimbursueshme para kohe dhe pa shpenzime shtesë. Për më tepër, nuk duhet të ketë kufizime në përdorimin e saj. Me kredi, të gjitha këto kërkesa legjitime janë plotësuar - ju mund të mbështeteni në të. 

Aplikoni për kredi konsumimi

Kredidhënës është eny Finance AG me seli në Cyrih. Dhënia e kredisë është e ndaluar në rast se ajo çon në zhytjen në borxh (Art. 3 UWG) (Neni 3 Ligji mbi Konkurrencën jolojale).

 • Përqindja maksimale e përqindjes vjetore është 9.90%.
 • Kohëzgjatja: 6 - 84 muaj

Ç'është sllogani? Pse ?, pse komike? & Pse nuk kemi nevojë të dimë historinë tuaj. Zbuloni këtu: http://egalwarum.ch/