Calcolatore di credito: Calcola il costo del tuo credito online
eny Control 

Llogaritësi i kredisë

Ju mund të kontrolloni shumën e kësteve të pritshme mujore në një shikim të vetëm përmes llogaritësit të kredisë nga eny Credit. Shkruani shumën e kredisë dhe afatin e kërkuar të ripagimit. Kaq e lehtë është për të llogaritur kredinë tuaj të dëshiruar.

Përfitimet tuaja në një shikim

 • Zgjidhni shumën e kredisë tuaj:
  CHF 1,000 deri në CHF 120,000 maksimum
 • Kushte fleksibile të ripagimit
  nga 6 deri në 120 muaj
 • Norma e ulët e interesit
  nga 5.9% deri në maks. 11.95%
 • Mbulimi i sigurimit
  Sigurim i kësteve kundrejt tepricave ose papunësisë
 • Oferta jo-detyruese e kredisë
  Pas aplikimit keni poashtu një periudhë shtesë shqyrtimi prej 14 ditësh
 • Ripagimi i kredisë është i mundur në çdo kohë
  Kredia mund të ripaguhet para maturimit përfundimtar
 • Kërkesë
 • Kontroll kredie
 • Ofroj

eny Credit Insurance, i cili Sigurimi i kësteve për kreditin tonë online

*Në varësi të bonitetit, kamata vjetore varion në mes 5.90% dhe 11.95%. Shembull i përllogaritjes: Një kamatë efektive vjetore e prej 5.90% deri 11.95% ju jep një këst mujor në mes CHF dhe si dhe koston e gjithëmbarshme të kamatës në mes CHF dhe CHF . Kredidhënës është eny Finance AG me seli në Cyrih. Dhënia e kredisë është e ndaluar në rast se ajo çon në zhytjen në borxh (Art. 3 UWG) (Neni 3 Ligji mbi Konkurrencën jolojale)

Këstet mujore në CHF

Pjesa e enyCredit Insurance

Kostoja e kamatës (efektive)

Shembull llogaritjeje me 5.90% kamata vjetore

Për 3 minuta drejtpërdejt online

Llogaritësi zviceran i kredisë me norma atraktive interesi

Si transfertë direkte në llogarinë tuaj, ju do të pranoni shumën e zgjedhur të kredisë ndërmjet CHF1,000 dhe 120,000, pas së cilës ju mund të përdorni shumën për projektin tuaj të planifikuar. Afati i mundshëm i kredisë është mes 6 dhe 84 muaj

Llogaritni kredinë tuaj personale në eny Credit

Sa më e lartë kohëzgjatja e afatit të kredisë, aq më i vogël është kësti juaj mujor. Në këtë mënyrë, ju mund ta përshtatni kredinë sipas situatës tuaj. 

Shënim: Marrja e kredisë për afat më të gjatë rrit kostot e interesit. Në çdo kohë, ju mund ta ktheni kredinë më herët duke kursyer kostot e interesit.

Llogaritësi i kredisë eny Credit me normat të interesit duke filluar nga 4.5%

Përdorni llogaritësin e kredisë për aplikimin tuaj online për kredi dhe gjeni sa të larta do të jenë këstet tuaja mujore.
Në varësi të vlerësimit të kredisë, normat e interesit për kredinë fillojnë nga 4.5%. Llogarisni kredinë e dëshiruar në mënyrë të qetë, të thjeshtë dhe diskrete dhe përpunoni kostot tuaja të huazimit në disa hapa të thjeshtë.

Aplikoni për kredi

Kredidhënës është eny Finance AG me seli në Cyrih. Dhënia e kredisë është e ndaluar në rast se ajo çon në zhytjen në borxh (Art. 3 UWG) (Neni 3 Ligji mbi Konkurrencën jolojale).

 • Përqindja maksimale e përqindjes vjetore është 9.90%.
 • Kohëzgjatja: 6 - 84 muaj

Ç'është sllogani? Pse ?, pse komike? & Pse nuk kemi nevojë të dimë historinë tuaj. Zbuloni këtu: http://egalwarum.ch/