eny Control 

Leasing (Qera Financiare) - Të bleni apo të merrni një automjet me leasing?

A po mendoni të blini një veturë? Nëse ju duhet të vendosni në mes të Leasing dhe blerjes, atëherë llogaritësi i Leasing nga eny Finance do t'ju ndihmojë.

Këtu do ta kuptoni nëse zgjidhja e duhur për ju është kredia apo Leasing. Thjesht jepni disa informacione rreth kredisë suaj të dëshiruar dhe kuptoni nëse do të kurseni para duke blerë apo duke marrë një makinë me Leasing.

Poshtë llogaritësit, për ju kemi përmbledhur përparësitë që flasin në favor të blerjes dhe kundër Leasing.

CHF 10'000
Dhënja e leasingut është e ndaluar, nëse konsumatori dhe konsumatorja futen në borxhe të mëdha (informacioni ligjor sipas nenit 3 UWG). Ky informacion nuk është një ofertë ligjërisht e detyrueshme. Informacioni mbi sigurimin dhe vlerën e mbetur të makinës, janë supozime të bazuara në vlerat e zakonshme në Zvicër. Dallimet rrethore janë të mundshme.
Leasing për veturaEny Finance
Kësti mujor CHF CHF
Kësti I shumës totale CHF CHF
Kostoja totale, duke përfshirë marrjen e veturës CHF CHF
Diferenca e financimit
Kamata vjetore (efektive)%4.50%
Kosto e kamatës CHF CHF
Diferenca e sigurimit
leasing.label.delta_total
leasing.insurance_disclaimer

Përparësitë tuaja në një kredi për veturë.

 • Vetura është prona juaj
  Vetura ju takon ju dhe jo garazhit
 • Kreditë mund të ripaguhen plotësisht dhe në çdo kohë
  Vetura mund të paguhet në çdo kohë
 • Nuk ka limit të kilometrazhit
  Vozisni sa të dëshironi pa pagesë shtesë
 • Avantazhi tatimor - interesi i kredisë.
  Interesi për kredinë është tatim i zbritshëm
 • Periudha fleksibile e kredisë
  nga 6 deri në 120 muaj
 • Nuk kërkohet kontratë shërbimi dhe mbulim gjithëpërfshirës.
  Ju zgjidhni garazhin dhe mbulimin e sigurimit

Leasing apo kredi? Përparësitë tuaja si individ privat.

Për dallim nga personat privatë, personat e vetëpunësuar përfitojnë nga avantazhet tatimore. Duke e ditur këtë, kredia e automjetit është në përgjithësi zgjedhja më e mirë kur financoni një blerje automjeti. Si rregull, llogaritja e Leasing ofron këste më të favorshme, por ju duhet ta keni parasysh se Leasing nënkupton se ju nuk e keni automjetin nën pronësi dhe si i tillë bëhet i juaji vetëm kur në fund të periudhës së Leasing ju paguani vlerën e mbetur. Kjo vlerë e mbetur do të duhet të financohet ose paguhet nga fondet tuaja personale.

Përveç kësaj, ju duhet të mendoni edhe për kritere të tjera: Në një kontratë Leasing ju jeni i detyruar të keni mbulim të plotë sigurimi. Nëse blini automjetin në kuadër të financimit nga kredia, ju mund të vendosni vet se si të siguroni veturen tuaj. Sa i përket ripagimit, një kredi është dukshëm më fleksibile sepse pagesat shtesë janë të mundshme në çdo kohë.

Ju duhet, pra, të kontrolloni Leasing-un tuaj me kujdes dhe ta krahasoni këtë opsion me një kredi për veturë nga eny Credit. Ju mund të llogarisni shumën e kësteve të ripagimit të kredisë dhe interesin e kredisë në llogaritësin tonë

Kredidhënës është eny Finance AG me seli në Cyrih. Dhënia e kredisë është e ndaluar në rast se ajo çon në zhytjen në borxh (Art. 3 UWG) (Neni 3 Ligji mbi Konkurrencën jolojale).

 • Përqindja maksimale e përqindjes vjetore është 9.90%.
 • Kohëzgjatja: 6 - 84 muaj

Ç'është sllogani? Pse ?, pse komike? & Pse nuk kemi nevojë të dimë historinë tuaj. Zbuloni këtu: http://egalwarum.ch/