eny Control 

Leasing (Qera Financiare) - A duhet ta merrni me Leasing apo të bleni automjetin tuaj?

Përderisa të vetëpunësuarit përfitojnë më së shumti nga përfitimet e leasingut të makinave, kreditë e makinave janë përgjithësisht një zgjedhje më e mirë për individët privatë. Llogarisni tani këstet tuaja mujore që paraqesin normat tona tërheqëse të interesit.

Përfitimet tuaja me kredi të veturave

 • Vetura është prona juaj
  Vetura ju takon juve dhe jo garazhit
 • Ripagimi i kredisë është i mundur në çdo kohë
  Kreditë për vetura mund të ripaguhen në çdo kohë
 • Nuk ka limit të kilometrazhit
  Udhëtoni sa të dëshironi pa pagesë shtesë
 • Avantazhi tatimor
  Interesi për kredinë është tatim i zbritshëm
 • Periudha fleksibile e kredisë
  nga 6 deri në 84 muaj
 • Nuk kërkohet kontratë shërbimi dhe mbulim gjithëpërfshirës
  Ju zgjidhni garazhin dhe mbulimin e sigurimit
 • Kërkesë
 • Kontroll kredie
 • Ofroj

eny Credit Insurance, i cili Sigurimi i kësteve për kreditin tonë online

*Në varësi të bonitetit, kamata vjetore varion në mes 5.90% dhe 11.95%. Shembull i përllogaritjes: Një kamatë efektive vjetore e prej 5.90% deri 11.95% ju jep një këst mujor në mes CHF dhe si dhe koston e gjithëmbarshme të kamatës në mes CHF dhe CHF . Kredidhënës është eny Finance AG me seli në Cyrih. Dhënia e kredisë është e ndaluar në rast se ajo çon në zhytjen në borxh (Art. 3 UWG) (Neni 3 Ligji mbi Konkurrencën jolojale)

Këstet mujore në CHF

Pjesa e enyCredit Insurance

Kostoja e kamatës (efektive)

Shembull llogaritjeje me 5.90% kamata vjetore

Për 3 minuta drejtpërdejt online

Leasing apo kredi? Përparësitë tuaja si individ privat.

Përmes Leasing, personat e vetëpunësuar përfitojnë më shumë avantazhe të cilat nuk janë të disponueshme për personat privatë. Në këtë rast, një kredi automjeti është zakonisht zgjedhje më e mirë për financim privat të automjetit. Llogaritja e Leasing zakonisht rezulton me këste më të lira; megjithatë, duhet të keni parasysh se ju nuk jeni pronar i automjetit kur merrni një automjet me Leasing dhe që nuk do të fitoni pronësinë e veturës derisa vlera e mbetur të jetë paguar në fund të afatit të Leasing. Kjo vlerë e mbetur duhet gjithashtu përsëri të financohet në mënyrë të përshtatshme ose të mbulohet nga kapitali juaj.

Për më tepër, duhet të konsideroni edhe kritere të tjera: Me një kontratë Leasing, ju jeni të detyruar të bleni edhe sigurimin gjithëpërfshirës të automjetit. Nëse blini një automjet përmes kredisë, mund të vendosni vet se si do të siguroni makinën tuaj. Kur bëhet fjala për ripagime, ju keni shumë më tepër fleksibilitet përmes kredisë, sepse me kredi pagesat e paplanifikuara janë të mundshme në çdo kohë.

Prandaj, së pari, duhet të shqyrtoni me kujdes Leasing-un tuaj dhe ta krahasoni këtë opsion me një zgjidhje të financimit të vetures përmes kredisë. Në shpejësi ju mund të kuptonini shumën e këstit dhe normën e interesit për kredinë tuaj këtu.

Kredidhënës është eny Finance AG me seli në Cyrih. Dhënia e kredisë është e ndaluar në rast se ajo çon në zhytjen në borxh (Art. 3 UWG) (Neni 3 Ligji mbi Konkurrencën jolojale).

 • Përqindja maksimale e përqindjes vjetore është 9.90%.
 • Kohëzgjatja: 6 - 84 muaj

Ç'është sllogani? Pse ?, pse komike? & Pse nuk kemi nevojë të dimë historinë tuaj. Zbuloni këtu: http://egalwarum.ch/